Fler webbplatser

Tillsyn, kontroll, överförmyndare och överförmyndarnämnd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Handläggare på överförmyndarkansliet
  Telefon: 0221-25000
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, Köping.

  Besökstider i Köping:
  Måndagar klockan 13.30-16.00
  Torsdagar klockan 09.00-12.00

  Övriga tider och besök på annan ort efter överenskommelse.

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

  Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. De olika kommunerna representeras i nämnden av förtroendevalda politiker. Ordförande är Carl-Inge Westberg, socialdemokratisk förtroendevald i Köpings kommun.

  Överförmyndarkansliet finns i Köping

  Det är handläggare på överförmyndarkansliet som har hand om alla ärenden på uppdrag av överförmyndarnämnden. Kansliet har besöksadress med fasta besökstider i Köping. Behöver du boka ett besök i Hallstahammar går det bra att göra efter överenskommelse.