Fler webbplatser

Vid dödsfall - dödsboanmälan och begravning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  När du som anhörig eller vän mister en närstående finns det ofta mitt i sorgen och saknaden många praktiska frågor.

  Vid ett dödsfall väljer många att anlita en begravningsbyrå för att ta hand om praktiska saker. Du kan också välja att ordna hela eller delar av begravningen själv. Mycket av vad som måste göras finns det regler och föreskrifter om, till exempel kring frågor som rör arv eller boende.

  Anmälan om dödsfall

  När någon har avlidit ska dödsfallet så snart som möjligt anmälas till Skatteverket. Läs mer om vad du behöver göra på Skatteverkets webbplats.

  Begravningsavgiften är obligatorisk att betala

  Begravningsavgiften är den obligatoriska avgift som tas ut via den kommunala inkomstskatten och som bekostar begravningsverksamheten i Sverige. Begravningsavgiften täcker bland annat kostnader för gravplats i 25 år, kremation, ceremonilokal och gravsättning.

  Begravningsceremoni och gravsättning

  En begravningsceremoni kan utföras på olika sätt. Om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan kan du välja en ceremoni enligt Svenska kyrkans ritual. Andra trossamfund har egna ceremonier. Du kan också välja en icke religiös ceremoni (borgerlig begravning).

  En begravning bör ske snarast efter dödsfallet. Gravsättning av kista och kremering måste ske inom en månad från dödsfallet. Vid särskilda skäl kan undantag beviljas av Skatteverket.

  Svenska kyrkan ordnar gravplats

  Oavsett vilken religion, kyrka eller livsåskådning du tillhör är det Svenska kyrkan och Hallstahammar-Kolbäcks församling, som ansvarar för begravningsverksamheten och ordnar gravplatser åt dem som bor i Hallstahammars kommun.

  Begravningsombud bevakar rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan

  Begravningsombud finns till för dem som är utanför kyrkan, inte är troende eller tillhör en annan religion. Länsstyrelsen ordnar med begravningsombud som har i uppgift att ta in önskemål om begravningsverksamheten från de berörda som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är också att svara på frågor och ta emot synpunkter om begravningsverksamheten.

  Lämna bouppteckning till Skatteverket

  En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska göras vid en särskild förrättning inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen lämnas till skatteverket. Om tiden inte räcker ska det aktuella skattekontoret kontaktas för att söka om anstånd för längre tid.

  Dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning

  Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Socialtjänsten i Hallstahammars kommun kan göra en dödsbo­anmälan om den avlidnes totala tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaden och kostnader med anledning av själva dödsfallet. En förutsättning är också att den avlidne inte har någon fast egendom eller tomträtt. Dödsboanmälan kan inte göras om det finns tillgångar över begravningskostnaden.

  Ansök om dödsboanmälan i den avlidnes hem­kommun

  För att ansöka om en dödsboanmälan kontaktar ni som är dödsbodelägare den kommun där den avlidne bodde vid dödsfallet så fort som möjligt. Ni får då mer information om vilka uppgifter som behövs för att utreda dödsboets ekonomiska situation. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska det tas hänsyn till den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset och därför behöver den efterlevandes tillgångar redovisas. Efter utredning och om förutsättningar finns görs en dödsboanmälan som skickas till skatteverket. En kopia på dödsboanmälan skickas till dig som anhörig.

  Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till begravningen

  De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen och andra kostnader som hör ihop med dödsfallet. Vänta därför med inbetalning av räkningar och stoppa de betalningar som ligger på autogiro tills dess att dödsboutredningen är klar. För att slippa få påminnelser och kravbrev kan ni ta kontakt med aktuella fordringsägare för att informera om att dödsfallet inträffat och att det är ett dödsbo under utredning. Om det saknas tillgångar för betalning av de skulder som blir kvar finns möjlighet att få dessa avskrivna.

  Begravningshjälp

  Anhöriga kan få kompletterande ekonomisk hjälp upp till kostnaden för en enkel begravning i Hallstahammars kommun om inte tillgångarna i dödsboet räcker till begravningskostnaden. Maxbelopp som kan beviljas för en begravning är ett halvt basbelopp.

  Om det saknas anhöriga

  Om den avlidne saknar anhöriga eller det är osäkert om det finns några anhöriga ska dödsboutredaren i kommunen informeras. Detsamma gäller om det finns anhöriga som inte klarar av förvaltningen av dödsboet. Dödsboutredaren ansvarar då för den tillfälliga förvaltningen av dödsboet.

  Mer information

  Kommunens kundcenter svarar på frågor och hjälper dig vidare till rätt person om du vill ha mer information om sådant som gäller begravningar, dödsboanmälan och begravningsombud.