Fler webbplatser

Sociala centralnämndens stiftelse

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Sociala centralnämndens stiftelse vill med sina fondmedel uppmuntra eller stimulera enskild person eller familj som lever under pressade förhållanden, exempelvis på grund av sjukdom. Medel kan också användas till rekreation för person som på grund av stor arbetsbörda eller uppoffrande gärning är i behov av stöd.

  Fondmedel ur Sociala centralnämndens stiftelse kan delas ut varje år under förutsättning att ansökningar som uppfyller stiftelsens kriterier kommit in. Ansökan om medel ur Sociala centralnämndens stiftelse måste ha kommit in till Hallstahammars kommun senast 31 augusti.

  Ansökningskraven är att den sökande:

  • Är folkbokförd i Hallstahammars kommun.
  • Lever under pressade förhållanden (till exempel på grund av sjukdom) och/eller
  • är en person som på grund av stor arbetsbörda eller uppoffrande gärning är i behov av stöd.

  Det är de förtroendevalda politikerna i social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallstahammars kommun som beslutar om fondmedel ska beviljas och betalas ut.