Fler webbplatser

Pensionärsrådet

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Det kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ med representanter från sex pensionärsorganisationer samt förtroendevalda politiker från socialnämnden.

Diskussioner innan viktiga beslut tas

Innan beslut tas som har med äldreomsorgsfrågor att göra ska en överläggning i rådet ske. Detta för att gruppen ska få komma med sina synpunkter. Frågor det kan handla om är till exempel boende, hemtjänst, kommunikationer, färdtjänst samt olika taxor och avgifter.

Representanter från sex organisationer

De pensionärsföreningar som har representanter med i rådet är:

  • Finska PRO
  • Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Hallstahammar
  • Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Kolbäck
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF) klubb 65 Hallstahammar
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Herrevad
  • Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF)

Till detta kommer även förtroendevalda politiker från socialnämnden.