Fler webbplatser

Hallstahammar Promotion

  Befattning: Ordförande Hallstahammar Promotion
  Telefon: 070-6717038
  E-post: info@hallstapromo.se

  Befattning: Näringslivsutvecklare
  Telefon: 0220-24669
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammar Promotion är en ekonomisk förening som består av ett antal företagsnätverk, som i samverkan med Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i kommunen.

  Hallstahammars kommun deltar på Hallstahammar Promotions styrelsemöten med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och näringslivschefen som adjungerade ledamöter.

  Ambitionen är att bidra till ett varierat och välmående näringsliv, med fokus på befintliga företag, samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler företag och arbetstillfällen i Hallstahammars kommun. För att nå resultat arbetar vi med tre verktyg:

  1. Dialog med företag, samarbetspartners, myndigheter och Hallstahammars kommun

  2. Mötesplatser som skapar engagemang, delaktighet och lärande.

  3. Kommunikation som synliggör, som lär och som påverkar