Fler webbplatser

Brottsförebyggande samordning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I kommunen sker samverkan kring brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor brett och på olika nivåer. Vi samarbetar intern i kommunen mellan socialtjänst, skola, fritid och andra viktiga aktörer men också externt med polis, näringslivet mfl. Vi arbetar utifrån ett systematiskt arbetssätt som heter Effektiv samordning för trygghet (EST). Det går ut på att olika aktörer regelbundet delar lägesbild med varandra.

  Samordningen leds av brottsförebyggande strateg i kommunen. Detta arbetssätt hjälper oss att ha kunskap i vilka insatser vi behöver sätta in och var. Målet är att vi ska minska brottslighet och otrygghet i kommunen.