Fler webbplatser

Tertial- och delårsrapporter

Befattning: Chef för ekonomi- och finansavdelningen
Telefon: 0220-24021
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

För att löpande följa och följa upp måluppfyllelse för verksamheterna och hur den ekonomiska ställningen ser ut och hur budgeten följs sammanatäller kommunen och nämnderna tertialrapporter och delårsrapporter. Tertialrapporter visar läget efter april månads slut och delårsrapporten rapporterar till och med augusti månad. Det är kommunfullmäktige som godkänner tertial- och delårsrapporterna.


Kvartalsrapporter

Rapporterar utfall till och med mars månad

Nämndernas tertialrapporter