Fler webbplatser
Uppleva och göra

Årets idrotts- och kulturstipendiater prisades

Under julmarknaden på Skantzen lördag 9 december delades 2023 års idotts- och kulturstipendier ut. Idrottsstipendiaterna är Arvid Jonforsen, Johan Erngren samt föreningen Sörsta-Kolbäck-91 (SK91) och kulturstipendiaterna är Alexander och Jonathan Moraeus samt föreningen Shadowplayers.

År 2023:s kultur- och idrottstipendiater

På bilden ovan syns från vänster till höger; Arvid Jonforsen, Daniel Wallin och Roger Lindberg från SK91, Tjarls Metzmaa och Joakim Fredriksson från Shadowplayers, Jonathan Moraeus, kultur- och fritidsnämndens ordförande Reijo Tarkka och Alexander Moraeus.

Det är de förtroendevalda politikerna i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott som utser stipendiaterna utifrån de förslag som kommit in under nomineringstiden.

Läs följande motiveringar för var och en av de utsedda stipendiaterna:

 • Kulturstipendium 5000 kronor, lovande kulturutövare:
  Bröderna Alexander och Jonathan Moraeus tillhör de yngre förmågorna i Kolbäck musikkår där de bidrar med sitt spelkunnande på barytonhorn och bastuba. De båda representerar en ny generation inom en av våra mest uppskattade musikinstitutioner. De är också aktiva som elever inom Hallstahammars kulturskola där de lägger ner mycket tid på sitt övande och musicerande.

 • Kulturstipendium 10 000 kronor, förtjänstfull förening:
  Shadowplayers är en förening som länge spridit glädjen i att spela spel tillsammans på ett tryggt sätt. De är en förening som stadigt växer och som aktivt arbetar för en ökad jämställdhet och mångfald i sin verksamhet. Föreningen har genom sin verksamhet bidrag till att skapa en meningsfull fritid i kommunen för många barn och unga.

 • Idrottsstipendium 5000 kronor, lovande talang:
  Arvid Jonforsen med rötterna i Hallstahammar och som numera representerar Surahammars OK är en lovande orienterare som bland annat blivit uttagen till juniorlandslagsläger inför junior-vm i orientering 2024. Jonforsen är ett ungt löfte inom en anrik sport och har förhoppningsvis en lång karriär framför sig.

 • Idrottsstipendium 5000 kronor, tränare:
  Johan Erngren är en engagerad ledare inom HSK Fotboll som ser och bekräftar varje individ både på och utanför fotbollsplanen. Med sitt stora hjärta för barn och unga i kombination med den fina kompetens han besitter bidrar han på ett mycket förtjänstfullt sätt till att skapa meningsfull fritid för många barn och unga i kommunen.

 • Idrottsstipendium 10 000 kronor, förtjänstfull förening:
  Sörsta-Kolbäck -91. Föreningen bildades som en sammanslagning mellan fotbollsföreningarna Sörstafors SK och Kolbäcks IF år 1991 och har sedan dess blivit en framträdande idrottsförening i kommunen. Föreningen har sju stycken ungdomslag och såväl dam- som herrseniorlag och ägnar en stor mängd ideella timmar åt att ansvara för driften av sin hemmaarena i Kolbäck.

Vi vill gratulera alla stipendiater och önska dem lycka till i fortsättningen!