Fler webbplatser
Uppleva och göra

Med länsfilmspedagogers hjälp utvecklas kulturskolans filmskapande verksamhet

Kulturskolan i Hallstahammars kommun är en av fem Västmanländska kultur­skolor som erbjuder film som ämne. Vår kommun är också lyckligt lottad att ha en drama- och film­pedagog anställd. Nu förstärks verk­samheten med två regionala läns­films­pedagoger – som förvisso kommer att stötta länets samtliga kultur­skolor – men som utgår från Hallstahammar. Den gemensamma visionen i länet är att bredda och utveckla filmverksamheten för att göra det möjligt för ungdomar i hela Västman­land att hitta och utvecklas i ämnet film.

Ung kvinna med långt hår håller upp en filmklappa

Filmen är en snabbt växande internationell industri – där Sverige behöver satsa för att hänga med. Nu drar kulturskolan sitt strå till stacken för att väcka intresset, ge unga en bra kunskapsgrund och säkra återväxten genom att utveckla ämnet i länets kulturskolor.

Anmäl till gratis onlinekurs i sommar

Första kursen som Regional kulturskola i Västmanland genom­för är FilmOnline på sommarlovet.

I den här onlinekursen får du lära dig grunderna inom film­skapandet av erfarna och professionella filmskapare. Vi lämnar automatiken och använder istället alla de möjligheter till specialinställningar som mobilkameran erbjuder för att anpassa tekniken utifrån bildens förutsättningar istället för tvärt om. Vi kommer att gå igenom hur man kan utveckla sina filmer, förbättra både foto och ljud, vad man ska tänka på kring ljus och hur man kan redigera i mobilen.

Du som är mellan 11 och 19 år kan vara med och du behöver inte ha några förkunskaper. Du kan delta hemifrån, det enda som krävs är att du har en mobil som går att filma med och en dator för att ta del av kursen online. Själva kursen kostar ingenting och de appar vi kommer använda kan du ladda ner gratis.

Kursen kommer pågå vecka 32, 9-13 augusti 2021 och deltagarna kommer delas in i grupper beroende på ålder; 11-14-åringar går tillsammans och 15-19-åringar går tillsammans. I kursen ingår också ett förberedelse- och informationsmöte måndag 2 augusti, som det är viktigt att delta på.

Workshop ingår i höstlovsplanerna

Planering pågår också för fullt inför en workshop på höstlovet, vecka 44. Här kommer målgruppen att vara de lite äldre eleverna, cirka 15-19 år. Tanken är att erbjuda en gemensam kurs för ungdomar i hela regionen. Då film än så länge är ett litet ämne i kulturskolan är det viktigt att få träffa kompisar med samma intresse och vidga sina vyer över kommungränserna.

Länsfilmspedagogernas uppdrag

Länsfilmpedagogernas uppdrag är att tillsammans med länets kulturskolor, väcka intresse för filmskapande och ge de elever som vill gå vidare inom filmområdet en bra grund att stå på och möjlighet till tydlig utveckling. Kulturskolan har en viktig roll i att bidra med återväxt till kulturlivet i stort och i det här fallet filmbranschen specifikt.

Vi hoppas att det om ett antal år ska finnas professionella filmare som startade sin bana inom filmen på kulturskolan, ungefär på ett liknande sätt som skett för professionella musiker, säger Mikael Jäderlund, länsfilmpedagog i Regional kulturskola i Västmanland.

I sitt uppdrag kommer länsfilmpedagogerna att utveckla pedagogiska metoder och fortbilda skolornas filmpedagoger som säkerställer lärarkompetens, resurser och en långsiktig utveckling. En annan del i uppdraget handlar om att knyta an till professionell verksamhet.

Till en början kommer vi att fokusera på att erbjuda workshops för ungdomar i hela regionen och att jobba med fortbildning för kulturskolornas filmpedagoger samt att vara ett bollplank och stöd för dem i deras verksamhet. Framöver kommer vi att fokusera mer på hur vi kan få igång ämnet film i de kulturskolor som inte har det idag och att det blir en långsiktig och stabil verksamhet, säger Henrik Dahnsjö, länsfilmpedagog i Regional kulturskola i Västmanland.

Hallstahammar blir ett regionalt filmcentrum

Helt nyligen beviljades statligt stöd till ett regionalt filmcentrum som kommer att utgå ifrån Hallstahammar. Att läns­film­pedagogerna utgår från Hallstahammar i sina tjänster var från början ett strategiskt val för att ta vara på den kraft­samling kring film som just nu sker i kommunen. Här får kulturskolorna tillgång till en arena som ger möjlighet att stärka relationer och skapa samarbeten med regionens professionella aktörer inom film. Det ger elever förebilder, insikter och tidigt ingångar i branschen.

I Hallstahammar ser vi det här som en injektion för att nå nya målgrupper. Vi vill sänka trösklarna, inspirera fler unga att söka till kulturskolan och ge våra filmelever möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling, säger Jenny Hägg, enhetschef för kulturskolan i Hallstahammar.

I Hallstahammars kulturskola har man kommit längst i att utveckla filmämnet genom samverkan med både grundskola och fritidsverksamhet. Här finns en filmpedagog på heltid och en modern studio med tillgång till både enklare och avancerad utrustning. De unga får lära sig att använda film för att lösa och presentera olika skoluppgifter. Och på kulturskolan får de en annan större frihet att skapa film helt utifrån sina egna intressen.

Mer information

Vi svarar gärna på frågor om du vill veta mer om Hallstahammars eller den regionala kulturskolans verksamhet. Se kontaktuppgifter.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Jenny Hägg
Befattning: Enhetschef för Kulturskolan
Telefon: 0220-24711
E-post: jenny.hagg@hallstahammar.se
Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar