Fler webbplatser
Uppleva och göra

Nu renoveras Skantzöbadet

50 år har satt sina spår på Skantzöbadet och därför har kommunen nu påbörjat arbetet med att renovera den populära badanläggningen.

Vi kommer att förnya reningen av vatten till och från alla bassänger, lägga ny markbeläggning runt poolerna och den stora bassängen förses med pooltäckning. Den uppdaterade reningsprocessen gör även att anläggningen sparar energi samt blir mera miljövänlig. Arbetet pågår under hösten och vintern fram till öppningsdags sommaren 2020.

Information om projektet kommer löpande att läggas ut här på vår webbplats.