Fler webbplatser
Uppleva och göra

Kultur­husets verksam­heter flyttar till­fälligt i höst

För det första – Kulturhusets alla sommaraktiviteter genomförs och bibliotekets öppet­tider är precis som vanligt under hela sommaren. Det är först i början av september som Kulturhuset tillfälligt stängs för att åtgärda bland annat ventilations- och värmesystem i byggnaden.

Kulturhuset i Hallstahammar

Information om bibliotek och sommaraktiviteter

Planering pågår för att hålla verksamheten igång under reparationstiden

Alla olika enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen planerar nu för hur de respektive verksamheterna ska kunna bedrivas och hållas igång under de fyra månader som reparations­arbetet kommer att pågå.

Vi kommer under sommaren här på kommunens webbplats berätta om hur bibliotek, kulturskola, fritidsgård, föreningsbyrå och Naturfotografiska löser situationen. Det handlar till exempel om att hitta nya tillfälliga lokaler för olika verksamheter.

Det här är givetvis inget vi önskat, och det innebär en hel del arbete för att hitta lösningar. Men – det kan också föra med sig att vi kommer på nya kreativa sätt att bedriva våra olika verksamheter på. Sådant som vi kan ta med oss när vi återgår till en mer normal vardag, säger Emma Rydell, processledare på Kulturhuset.

Bakgrund

Kommunens tekniska förvaltning håller på med en genomgång av de fastigheter som Hallstahammars kommun äger och förvaltar. Vid genomgången av Kulturhusets ventilations- och värmesystem samt brandskydd, fann man brister som behöver åtgärdas.

Tidsplan

Hela fastigheten och alla våningsplan berörs under projektet. Ingen verksamhet kommer kunna bedrivas i Kulturhusets lokaler under tiden som arbetet pågår. Tidsplanen är att huset kommer vara stängt från september och öppna efter årsskiftet.

Mer information

Har du frågor om Kulturhusets verksamhet eller reparationsarbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.