Fler webbplatser
Uppleva och göra

Nu får folkbiblioteken i Västmanland ett gemensamt bibliotekssystem – så påverkas du som låntagare

Folkbiblioteken i Västmanland går under 2019 in i ett gemensamt bibliotekssystem och en regional bibliotekssamverkan som kallas Bibliotek i Västmanland. Detta innebär att alla bibliotek använder samma system för bibliotekskatalog, utlåning och reservationer. Som låntagare kommer du att påverkas av bytet.

Biblioteket har stängt den 23 – 26 maj

Hallstahammars bibliotek och filialen i Kolbäck kommer att vara stängda den 23 - 26 maj då vi går över till det nya systemet och det kommer att finnas vissa begränsningar i bibliotekets service, som även kommer påverka de digitala tjänsterna under en kort tid. Vår ambition är att övergången ska bli så smidig som möjligt för dig som låntagare.

Nytt utseende på webben

Det nya bibliotekssystemet innebär också att sidan där du söker efter böcker och gör reservationer byter utseende. Men även om utseendet är nytt och vissa saker byter plats så är funktionerna desamma.

Du behöver godkänna dina uppgifter i det nya systemet

När det nya bibliotekssystemet kommit igång så kommer du att behöva lägga in en ny PIN-kod för ditt lånekort. PIN-koden behövs för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster.

Genom att göra detta godkänner du också att biblioteket hanterar dina personuppgifter i det som kommer att bli en gemensam bibliotekskatalog för samtliga folkbibliotek i Västmanland.

Vi finns här om du behöver hjälp eller har frågor

Du kan alltid vända dig till bibliotekets personal om du behöver hjälp med att byta PIN-kod eller har andra frågor om det nya bibliotekssystemet.