Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Hallstahammars kommun klättrar kraftigt på Hemtjänstindex

Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar.

På det sammanvägda indexet från fyra delområden så har kommunen klättrat 131 platser från 199 till 68. Kommunen går framåt i flera av kategorierna vilket bidragit till den tydliga förbättringen i undersökningen.

Indexet bygger på offentliga data och mätmodellen är utvecklad med stöd av forskningsinstitutet RISE där kvaliteten mäts inom fyra delområden: information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling.

- Det är glädjande att se att vi går framåt så pass tydligt i den här mätningen säger Paolo Sandbom, tillförordnad chef för Stöd i eget boende inom äldreomsorgen. Det är värdefull kunskap som vi får genom den här undersökningen och det blir en viktig del i vårt fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete.

Projektet Hemtjäsntindex ägs av SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen.