Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Nu öppnar nytt centrum mot heders­relaterat våld och förtryck i Västmanland

Den 29:e september öppnade den nya läns­övergripande mot­tagningen för personer utsatta för heders­relaterat våld och förtryck, Centrum mot heders­relaterat våld (CMHV). CMHV erbjuder stöd och hjälp till personer som bor i Västman­land som har blivit eller som riskerar att bli utsatta för heders­relaterat våld och förtryck. CMHV er­bjuder också råd och stöttning till yrkes­verksamma personer i Västman­land som i arbetet kan komma i kontakt med personer som blir utsatta för heders­relaterat våld och förtryck.

Affischer från Centrum Mot Hedersrelaterat Våld (CMHV)

CMHV – ett resurscentrum i Västmanland

Du som bor i Västmanland och på ett eller annat sätt känner dig utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan vända dig direkt till CMHV för stöd och hjälp, med möjligheten att söka stöd anonymt. CMHV hjälper alla som blir utsatta, oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.

Är du yrkesverksam kan du också vända dig till CMHV för konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden och för att få ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Samverkan mellan många aktörer

CMHV är en samverkan mellan länets kommuner, region, polis och Åklagarmyndigheten i Västmanland. Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet.

CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Centrum mot våld i Västerås är huvudman för projektet.

Så här kontaktar du Centrum mot hedersrelaterat våld