Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Ett recept mot ofrivillig ensamhet

Hallstahammars kommun arbetar mycket aktivt för en förbättrad vardag för våra årsrika. Nu tar vi ytterligare ett kliv genom ett nytt arbetssätt för att nå äldre människor som lider av ofrivillig ensamhet eller psykisk ohälsa. Den 1 september 2023 omvandlades 25% av en biståndshandläggartjänst till en kuratorstjänst med fokus på att minska psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Förändringen kommer till att börja med gälla ett år.

Moa Rydström och Emma Hjeltng

Psykisk ohälsa bland äldre och ofrivillig ensamhet är mycket aktuella frågor i hela världen och röster lyfts runt om i samhället för att belysa frågan.

- Vi vet att Göteborg arbetar på ett liknande sätt men det verkar vara ovanligt bland små kommuner. Hallstahammar är en föregångare inom äldreomsorg på flera olika sätt och det känns roligt att vi nu utvecklar arbetet ytterligare, säger Moa Rydström, enhetschef för biståndsenheten i Hallstahammar.

- Till att börja med kommer vi att utgå från personer som vi vet behöver stöd. På längre sikt kan det även handla om att skapa samarbeten med andra verksamheter, förklarar Moa Rydström, som ser det som en förmån att kunna omvandla goda idéer till verklighet och har arbetat hårt för att skapa förutsättningar för förändringen.

Ett sätt att bryta ensamhet

Idén kommer från början från en av biståndshandläggarna, Emma Hjelting, som arbetat med biståndshandläggning i Hallstahammar sedan 2021. Hon också är den som kommer inneha tjänsten.

- I mitt dagliga arbete når vi redan nu många. Men vi tror att den här förändringen kommer kunna göra mycket för att bryta en social isolering, förklarar Emma.

Emma kommer att erbjuda möten och samtal till personer som behöver ett stöd som kan hjälpa dem att bryta sin ensamhet. Det kan också handla om möjlighet att få sällskap till en aktivitet, få en möjlighet att bli lyssnad på, få hjälp att hitta rätt kontaktvägar inom vården.

- Arbetssättet skulle kunna hjälpa den äldre att bryta sin ensamhet eller få stöd i en depression. Du kanske inte vågar ta kontakt med vården eller också vet du inte vart du ska vända dig. Vi tror att tidiga insatser från oss både kan erbjuda ett bra stöd och på sikt leda till en bättre hälsa för personen, förklarar Emma.

Många i samhället känner sig ensamma

Begreppet psykisk ohälsa har blivit mer känt sedan pandemin, när de som redan var ensamma blev ännu mer ensamma. Väldigt många äldre har behov av att prata med någon. Många är ensamma, saknar anhöriga eller har inte anhöriga i närheten. Sedan skapar ofta den digitala utvecklingen en känsla av begränsning, oro och utanförskap hos den som inte förstår eller kan använda sig av den.

- Det nya arbetssättet gör att vi kan erbjuda en ny typ av stöd och följa med till verksamheter och aktiviteter som finns i kommunen, som vi tidigare bara kunnat tipsa om, säger Moa Rydström.

- Det kan finnas en rädsla i att gå ensam till en aktivitet. Att få sällskap kan göra det enklare och mindre skrämmande, avslutar Emma Hjelting.

För mer information

Om du som anhörig är oroad för en äldre i din närhet eller känner att personen behöver stöd och hjälp i sin vardag så är du alltid välkommen att kontakta biståndshandläggarna, som sedan avgör vilken insats eller kontakt som skulle kunna behövas. Antingen ringer du Hallstahammars kommuns kundcenter på 0220-240 00. Det går även att skicka ett e-postmeddelande till handlaggaresol@hallstahammar.se