Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Trivsamma måltider på äldreboendenas restauranger

I Hallstahammars kommun och inom äldre­förvaltningen jobbar vi ständigt och systematiskt med förbättrings­arbete. Måltids­enheten, som bland annat ansvarar för att alla som bor på våra äldre­boenden får god och närings­rik mat serverad dagligen, har under våren och sommaren satts under lupp av kvalitets­revisorerna. Och resultatet är mycket glädjande!

Två årsrika personer samtalar under måltiden

Modell som tittar på fem olika bedömningsgrupper

I Hallstahammars kommun har en observationsmall tagits fram för att användas som en del i äldreförvaltningens förbättringsarbete av måltider i särskilt boende. Mallen utgår från en modell kallad FAMM (Five Aspects Meal Model) där man på ett tydligt och konkret sätt kan arbeta med måltidsmiljön.

FAMM är en modell som utvecklats inom forskningsområdet måltidskunskap, och där man influerats av bedömningskriterier i Guide Michelin. De fem aspekter som observerats är:

Rummet, den fysiska miljön, där måltiderna serveras ska vara inbjudande. Till exempel är det viktigt att det är lugnt, inte för hög ljudnivå och fritt från stress. Rummet behöver vara funktionellt inrett med exempelvis bord och stolar i lagom höjd, tillräcklig belysning samt ljuddämpning, samtidigt som inredningen är smakfull och tilltalande.

 

Även sådant som dukning och om menyerna presenteras tydligt på exempelvis en tavla eller bordsryttare ingår i bedömningen av måltidsrummet.

Den som bor på ett särskilt boende ska kunna jämföra sin måltidsupplevelse med en trevlig familjemiddag – man ska ha möjlighet att äta tillsammans med andra. Dock är det också viktigt att respektera och tillgodose om någon vill äta i enskildhet.

 

I bedömningen "mötet" ingår hur matgästerna välkomnas till bordet, hur maten och drycken presenteras (uppläggning) och hur delaktiga de som äter får möjlighet att vara. Exempelvis är det viktigt både för aptit, självkänsla och för bevarandet av de fysiska funktionerna, att man så långt det är möjligt själv får ta av maten som serveras. Viktigt också att uppmuntra och stimulera till goda samtal vid bordet.

 

I allt detta kring "mötet" har personalen en viktig och avgörande roll där det gäller att fokusera på måltiden och måltidsgästerna.

Matupplevelsen påverkas av hur våra sinnen berörs. Maten i måltiden berör många av våra sinnen; smak, lukt, känsel och syn.

  • Med åldern försämras förmågan att känna smaker, varför maten kan behöva smaksättas mer.
  • Luktsinnet förmedlar det mesta av det vi uppfattar som smak, men även luktsinnet blir sämre med åren.
  • Matens konsistens och textur, hur det man äter och dricker känns i munnen påverkar upplevelsen av ätandet.
  • Det är även viktigt att maten som serveras har rätt temperatur; kall mat ska serveras kall och varm mat serveras varm.
  • Att visuellt presentera maten på ett positivt sätt kan också påverka matupplevelse, aptit och matglädje. Det kan vara extra viktigt för personer som har behov av specialkost och mat med förändrad konsistens. Här kan arbetet med färg och form komma att spela en stor roll.

Det man förlorar i lukt och smak kan man lära sig uppskatta i syn, känsel och hörsel. Doften och smaken av nybakade kanelbullar förstärks av synen av en hel plåt full med bullar och att man i handen får känna den varma, mjuka bullen med krispigt pärlsocker på toppen. Doften och smaken av nybryggt kaffe förstärks av att man hör hur kaffet strilar genom filtret för att sedan hällas upp i en fin kaffekopp. En skorpa ska vara krispig, den känns och smakar inte lika bra om den legat i skafferiet en längre tid.

I begreppet "måltidsupplevelse" mäter och skattar man miljön och atmosfären; det sammanlagda resultatet av de tre faktorerna rummet, mötet och maten.

I begreppet "styrning och ledning" ryms de lagar och regler, förordningar och föreskrifter, de ekonomiska förutsättningarna och den logistik som ramar in måltidsverksamheten. Livsmedelslagstiftningen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling, är exempel på lagar som styr hanteringen av mat och måltider i kommunen.

 

Styrning och ledning innefattar också måltidsrutiner, checklistor och rutiner för beställning av mat och varor, exempel på sådant som ständigt behöver utvecklas för att öka kvaliteten och ge mervärde till alla de måltidsgäster som serveras på våra äldreboenden.

Nu är mätningen klar och den visar mycket goda resultat vad gäller måltidsmiljöer och vällagade måltider.

Mer information

Vill du veta mer om måltidsenhetens kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta kostchef Mona Johansson, tfn. 0220‑244 71 eller e-post mona.f.johansson@hallstahammar.se.

Välkommen också att besöka någon av äldreboendenas restauranger, som alla även är öppna för allmänheten.

Vi vill rikta ett stort grattis och tack till alla medarbetare som höjer måltiderna på våra äldreboenden i Hallstahammars kommun.

Måltidsenheten har jobbat kvalitetshöjande och gratuleras för det