Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Språksatsningen fortsätter i Hallstahammar

Hallstahammar har arbetat med en stor språksatsning inom såväl äldreomsorg som LSS-området sedan 2018. Här finns 27 utbildade språkombud i de olika verksamheterna. Inom äldreomsorgen finns 14 utbildade ombud och varje avdelning har dessutom en pärm med stödmaterial som ger träning inom ett flertal olika områden. Forskning visar att språkstöd tillsammans med ordinarie arbete ger det bästa och snabbaste resultatet i språkutvecklingsarbetet.

Att vara språkombud handlar både om att stötta och uppmuntra men också om att våga ställa frågor och säkerställa att den du pratar med förstått vad du sagt. Syftet är att alla på arbetsplatsen ska bli bättre på att förstå och bli förstådda.

- De som har deltagit i utbildningarna har själva gett uttryck för att de känner att de fått ökade kunskaper i svenska språket, säger Monika Sehlin som är enhetschef.

Språkombuden har deltagit i arbetsplatsträffar på samtliga avdelningar för att berätta om det stödet som finns och arbetet har varit lyckosamt. Hallstahammars kommun har till och med blivit ombedda att medverka på en workshop kring språkmaterial och språkstöd som kommer genomföras i Stockholm i höst.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med språkstöd i våra verksamheter här: Språkombud – en satsning för framtiden - Hallstahammars kommun