Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Lyckad väg framåt mot studier och framtidstro för Hallstahammars unga

Vägar framåt vänder sig till unga vuxna i Hallstahammar som varken arbetar eller går i skolan. Under projektets två år har 55 ungdomar i Hallstahammar fått hjälp att hitta tillbaka till ett socialt sammanhang, till skolan och i förlängningen till arbete. Nu fortsätter satsningen.

Projektet heter ’Vägar framåt – för ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga i Västmanland’ och sammanlagt har 180 deltagare mellan 15 och 29 år i Hallstahammar, Arboga, Sala och Kungsör tagit del av insatserna. Det har bland annat handlat om att få stöd med att komma tillbaka till skolan, att våga närma sig ett socialt sammanhang och att få hjälp med skuldsanering eller ett missbruk. Projektet drivs av Region Västmanland, som skriver så här på sin webbplats:

Varje individ som projektet Vägar framåt kan hjälpa in i studier eller till egen försörjning är vinst. Inte bara ekonomisk vinst, utan även ur andra samhällsperspektiv, inte minst för individens mående. Unga som mår bättre klarar också bättre av skolan. En elev som misslyckas i skolan kostar samhället mycket mer än åtgärdande insatser. Därför är tidiga insatser för att klara skolan nyckeln för att skapa långsiktiga förändringar som leder rätt.

En viktig mötesplats...

I Hallstahammar är det Malin Westerdahl Hansson och Malin Wahlbom som drivit projektet. De har erbjudit en mötesplats i Kulturhuset varje torsdag förmiddag men har även arbetat med bland annat enskild handledning och grupphandledning.

- Vi har jobbat med den röda tråden mellan våra verksamheter inom olika förvaltningar och fokuserat på övergångarna mellan grundskola, introduktionsprogram, kommunernas aktivitetsansvar och jobbcentrum, säger Malin Westerdahl Hansson.

- Vi har också jobbat med kartläggningar av varje enskild individ och haft stort fokus på fysisk och psykisk hälsa.

...som blir kvar

I samband med slutredovisningen har ungdomar från alla fyra kommunerna bidragit med berättelser hur stödet från Vägar framåt har varit helt avgörande för deras återgång till skolan och fortsatta utveckling, men även för en ökad självupplevd hälsa. I Hallstahammar har arbetet dessutom inneburit att projektets medarbetare har träffat många fler ungdomar än de inskrivna genom de olika aktiviteter som har genomförts, något som varit mycket positivt.

- Deltagarna fick besvara en enkät både när de gick in i projektet och vid projektets slut. Resultatet från enkäten visar att ungdomarna mår bättre och att projektet har gett dem stöd på flera olika sätt, berättar Malin Wahlbom.

- Vi kommer därför att fortsätta jobba med de metoder som tagits fram under projekttiden. Vi kommer även i fortsättningen att erbjuda en mötesplats för unga mellan 15 och 29 år i Hallstahammar som varken arbetar eller studerar.

Träffarna startar igen onsdagen den 18 januari klockan 13.00 till 15.00 i Kulturhuset, Hallstahammar och kommer att pågå varje onsdag fram till sommarlovet.