Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Vi har återupptagit tidigare rutiner med munskydd på våra äldreboenden och inom hemtjänsten

Vi har återupptagit de rutiner vi hade tidigare gällande munskydd under arbetspassen för vår personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten.

Detta på grund av viss smittspridning av covid-19.

Som besökare erbjuds du även munskydd när du hälsar på.