Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Mötesplatsen Myran – ny träffpunkt för seniorer

När Myrans trygghetsboende i Kolbäck står färdigt under senhösten 2021 kommer även en gemensamhetslokal att finnas i fastighetens entréplan. Värd för de sociala aktiviteter som erbjuds där är den kommunala verksamheten Seniorglädje. Både hyresgästerna på Vallbygatan 17 och kommunens övriga pensionärer kommer vara varmt välkomna att delta i det som arrangeras på mötesplatsen.

Skissbild över förslag på hur Trygghetsboendet Myran i Kolbäck kommer se ut

Du styr och påverkar utbudet

När mötesplatsen slår upp portarna kommer såväl hyresgäster som andra att ha stora möjligheter att påverka vilka aktiviteter som ska ordnas i lokalen. Tanken är att här ska finnas en plats att gå till för att känna gemenskap och glädje. Tillsammans kan hyresgäster och andra besökare delta och skapa sig ett aktivt och socialt liv.

Mötesplatsen Myran är tänkt för i första hand sociala aktiviteter som exempelvis skapande verksamhet, teknikcafé, olika typer av underhållning och gemensamma luncher. Observera att lokalen är dimensionerad och godkänd för maximalt 16 personer.

Även aktiviteter utomhus planeras, till exempel en odlingsgrupp som sköter odlingar eller en grupp som promenerar tillsammans.

Personal från Seniorglädje kommer finnas på plats vissa tider veckans alla dagar och ett husråd kommer startas för att gemensamt ta fram förslag på aktiviteter.

Hyra lokalen för eget bruk

Du som är hyresgäst och boende i trygghetsboendet Myran kommer också kunna hyra gemensamhetslokalen under kvällar och helger då den inte utnyttjas för annan verksamhet.

De övriga mötesplatserna fortsätter med verksamhet

Kommunens övriga mötesplatser för seniorer; Hästhoven och Seniorfyran i Hallstahammar och Hjärtpunkten på Hagvägen 3 i Kolbäck fortsätter sin verksamhet och påverkas inte av att mötesplatsen Myran öppnar. Observera att det gäller när restriktionerna med anledning av coronapandemin så tillåter.

Även de populära seniorgymmen på Hjärtpunkten och Hästhoven kommer öppna när smittläget tillåter.

Mer information