Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Individ- och familjeomsorgen får hederspris för jämställdhetsarbete

Västmanlands jämställdhetsråd har instiftat ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet och i år delas hederspriset för jämställdhet 2020 ut till arbetsgruppen för ekonomiskt bistånd på individ- och familjeomorgen i Hallstahammars kommun.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de viljeinriktningar som finns uttalade i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande.

- Vi är oerhört stolta över vårt arbete och den här fina utmärkelsen vi fått, säger enhetschef Linnéa Persson.

Motiveringen i sin helhet lyder:

"Ekonomiskt bistånd på IFO i Hallstahammar har sedan flera år ett jämställt försörjningsstöd och det finns ett politiskt beslut på att försörjningsstödet ska delas lika mellan de som lever i partnerskap. Förslaget om jämställt försörjningsstöd initierades av medarbetarna i arbetsgruppen för ekonomiskt bistånd som beredde underlag för kommunens politiker till beslut. Därmed finns det en tydlig styrning i detta arbete. Många gånger är det nyanlända par som söker försörjningsstöd till hushållet, det kan även vara personer i särskild sårbarhet och utsatthet. Handläggarna insåg att de gamla rutinerna permanentade en ekonomisk ojämställdhet. De insåg även att ekonomiskt våld kan uppkomma eller förstärkas genom en ojämställd hantering av försörjningsstödet.

Samtliga beslut skickas till båda parter i en parrelation. Båda parter har en egen genomförandeplan med en egen planering för sin väg till självförsörjning, så båda har ansvar för familjens ekonomi och de har samma insyn i ekonomin och lika stor möjlighet att påverka den. Genom delaktighet ökar möjligheten att ta makt över sin egen livssituation (huvudmålet i svenska jämställdhetspolitisk), vilket borgar för en förbättrad hälsa och förebygger utanförskap. Registerledare blir den som ansöker om försörjningsstöd, så det är inte styrt efter kön. Socialsekreteraren har både enskilda och gemensamma möten med de vuxna i hushållet. Redan vid ansökningsförfarandet på kommunens hemsida finns information om vilket stöd som finns för den som är utsatt för våld och hur man kan gå till väga. Hallstahammars kommuns arbete inspirerar och under år 2020 har Köpings kommun följt efter och jämställdhetsintegrerat sitt försörjningsstöd."