Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Kommunens LSS-enhet får beröm för gott arbete under pandemin

Intresseorganisationen FUB samverkar med kommuner och andra myndigheter i arbetet för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktions­nedsättning ska kunna leva ett gott liv. Det samarbetet och arbetet har givetvis bedrivits under året, trots den pågående corona­pandemin. Nu har FUB Västmanland utsett Hallsta­hammars kommun till den bästa LSS‑kommunen i Västman­land år 2020.

Down syndrome girl with painted hands

Guldstjärna till Hallsta

Under samverkansmötet mellan FUB och Hallstahammars kommun i början av november kunde ordförande för FUB i Västmanland, Margareta Hallner, berätta om att kommunens LSS-verksamhet får en "extra stjärna i kanten" för sitt arbete att under våren 2020, under tiden då pandemin härjade för fullt, hitta lösningar för personer som omfattas av LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Nya lösningar blir permanenta

LSS-verksamheten har arbetat med att hålla de dagliga verksamheterna öppna på ett smittsäkert sätt. Verksamheten har också erbjudit individuella aktiviteter som uppskattats mycket av de personer som tagit del av aktiviteterna.

Lotta Holmin, områdeschef för kommunens LSS-verksamhet berättar att det arbetssätt som påbörjats under våren och sommaren kommer fortsätta att utvecklas nu under hösten.

Vi har upplevt att flera av de personer som tar del av vår verksamhet, som bor i service- eller gruppbostäder, blivit lugnare och mer harmoniska. Flera har uttryckt en önskan om att få vara i sin egen lägenhet efter jobbet eller planera in aktiviteter som man själv önskar delta på, fortsätter Lotta att berätta.

Stöttning i många led

I Hallstahammars kommun finns ett strukturerat arbete där kontaktpersonerna, i sitt frivillig­uppdrag att vara en kompis och länk till ett rikt liv för personer som omfattas av LSS-lagen, i sin tur får stöttning av särskilt utbildade stödpedagoger. Under 2020 har fler stödpedagoger anställts i kommunen med ett övergripande syfte att, förutom att vara ett stöd för kontaktpersoner, öka närvaron av stödpedagoger på grupp- och servicebostäder men även i andra verksamheter som den dagliga verksamheten. Detta arbete uppmärksammas också av FUB Västmanland och upplevs som mycket positivt.

Mer information

Vill du veta mer om Hallstahammars kommuns LSS-verksamhet är du välkommen att kontakta områdeschef Lotta Holmin, telefon 0220‑240 77 eller e-posta lotta.holmin@hallstahammar.se