Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Stjärnmärkt äldreboende har höjt kunskapen om demens

Äppelparken i Hallstahammar är numera ett stjärnmärkt äldreboende. Utmärkelsen Stjärnmärkt delas ut av Svenskt Demens­centrum och för diplomeringen krävs att minst 80 procent av medarbetare på arbetsplatsen gått den omfattande ut­bildningen och att man på arbetsplatsen därefter arbetar utifrån modellen. För Äppelparkens räkning kan vi stolt berätta att man uppnått målet och att medarbetarna nu får hänga upp diplomet som bevis på genomförd utbildning.

Diplom för Äppelparkens stjärnmärkning för arbetet med demens inom äldreomsorgen

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell där syftet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Modellen utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter.

Stjärninstruktörer håller i utbildningen för kollegorna

Vid undervisnings­tillfällena med tillhörande reflektionsträffar, samt genom hemuppgifter, har deltagarna fördjupat sin kunskap om demens­sjukdomar och dess symtom under ledning av särskilt utbildade stjärninstruktörer.

I Hallstahammars kommun finns sedan tidigare Silviasystrar med spetskompetens inom demensproblematik. Dessa undersköterskor tillsammans med några fler kollegor lämpade sig väldigt väl för rollen som stjärninstruktörer. Stjärn­instruktörerna har en viktig uppgift med att planera och genomföra träffarna, leda diskussioner samt rapportera hur utbildningen genomförs till Svenskt Demenscentrum.

Jag är så stolt över alla engagerade medarbetare! Både stjärninstruktörerna, som verkligen växt in i sina roller att leda ett team av kollegor med vitt skilda erfarenheter och bakgrunder och alla kursdeltagare som med liv och lust genomfört de olika kursmomenten, och som deltagit och tillfört så mycket i de olika gruppdiskussionerna, säger Tuula Friberg, enhetschef på Äppelparken och ansvarig för utbildningsinsatsen Stjärnmärkt.

Smittsäker diplomutdelning

Från början var det tänkt och planerades för en festlig ceremoni där kursdeltagarna skulle få sina diplom. Men på grund av coronapandemin och smittspridningssituationen i länet och landet sker diplomeringen på ett annorlunda vis. Varje medarbetare får sitt diplom i samband med ordinarie arbetspass, och den närmsta arbetsgruppen firar med lite alkoholfritt bubbel i glasen.

Fler ska diplomeras

Äppelparkens äldreboende är först ut med diplomeringen Stjärnmärkt. I utbildningsplanen som tagits fram följer nu att medarbetarna inom hemstjänsten, det som numera heter stöd i eget boende, kommer genomgå utbildningen. Därefter planeras för att medarbetarna på kommunens övriga äldreboenden, Lövåsen och Strandgården också ska diplomeras.

En gång stjärnmärkt – alltid stjärnmärkt – nej, det stämmer inte! Stjärnmärkningen omprövas varje år – och det ingår givetvis i planen – att fortsätta utbilda nya medarbetare samt årligen följa upp att arbetsplatsen uppfyller villkoren för stjärnmärkning – allt för att behålla den höga kunskapsnivån om demens.

Namn: Tuula Friberg
Befattning: Enhetschef på Äppelparkens äldreboende för avdelningarna Herrevad 1 och 2 samt Skantzen 1 och 2
Telefon: 0220-24803
E-post: tuula.friberg@hallstahammar.se
Besöksadress: Ingrid Maries väg 1, Hallstahammar

Mer om Stjärnmärkt och Svenskt Demenscentrum finns att läsa på respektive webbplatser. Du är även välkommen att prata med Tuula Friberg, enhetschef på Äppelparkens äldreboende.

Logotypen för utbildningsmodellen Stjärnmärkt, som Svenskt Demenscentrum står bakom