Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Överförmyndarnämnden flyttar till Köping 1:a januari 2019

Efter årsskiftet finns överförmyndarnämnden i Köping. Enligt beslut av kommunfullmäktige kommer överförmyndarnämnden i Hallstahammar att ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden för de fem kommunerna, Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar.

Överförmyndarnämnden har öppet för obokade besök i Köping måndagar kl. 13.30 -16.00, torsdagar kl. 9.00-12.00. Besök på övriga tider och annan ort enligt överenskommelse.

Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, Köping.

Telefonnummer: 0221-250 00

Postadress till Överförmyndarnämnden:
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

E-post: overformyndarnamnden@koping.se

Mer information hittar ni på https://koping.se/godman