Fler webbplatser
Samhällsplanering

Omledningar runt arbetsplatsen i Hallstahammars centrum

Med våren i antågande höjs nu tempot i arbetet med att bygga om Hallstahammars centrum.

På bilden nedan ser du var avspärrningen kommer att vara placerad (röda markeringar) inledningsvis. Arbetsplatsen kommer att sträcka sig från Vegaplan i norr, förbi bulten vid Thore Skogmans plats och hela vägen ner till norra delen av Hammartorget.

Passager för fotgängare kommer att finns utmed fastigheterna vid arbetsplatsen. Visst helgarbete kan förekomma.

Vi ber om överseende med att det kan upplevas rörigt runt arbetsplatsen under en tid framöver. Allteftersom arbetet bli klart under våren kommer avspärrningarna att tas bort och framkomligheten bli bättre.

På bilden nedan ser du den nya avspärrningen kommer att vara (röda markeringar). Arbetsplatsen kommer att sträcka sig från Vegaplan i i norr, förbi bulten vid Thore Skogmans plats och hela vägen ner till norra delen av Hammartorget.