Fler webbplatser
Samhällsplanering

Detaljplanen för Folkets Park engagerar

Kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan för området där Folkets Park i Hallstahammar ligger. Planförslaget var ute på samråd under april-maj och en hel del synpunkter kom då in. Nästa steg i planprocessen är att förslaget ska revideras för att sedan än en gång ge allmänhet och sakägare möjlighet att komma med synpunkter,

Pratbubbla fylld med silhuetter av människohuvuden - symbol för dialog

För drygt två månader sedan var detaljplanen för Folkets park ute på samråd. Vi är glada att så många engagerat sig och skickat in synpunkter om planförslaget! Totalt kom det in 41 skriftliga synpunkter under samrådstiden.

Just nu arbetar planarkitekter på samhällsbyggnads­enheten med att sammanställa och besvara samtliga inkomna synpunkter, samt revidera planförslaget utifrån dessa synpunkter.

Nästa steg i planprocessen är granskning. Under granskningstiden kommer vi ställa ut och publicera det reviderade planförslaget och en samrådsredogörelse*. Även vid detta tillfälle finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi vet ännu inte när vi kan gå ut på granskning vilket beror på att detalj­plane­processen är lång, komplex och oförutsägbar. För att ge lite tidsperspektiv kan det förväntas ta allt från några månader till ett år. Vi kommer uppdatera här på Facebook och annonsera när vi vet mer.

* I samrådsredogörelsen redovisas alla inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande till dem.

Detaljplaneprocessen