Fler webbplatser
Samhällsplanering

Nibbleskolan är i behov av åtgärder

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Då Nibbleskolan börjar bli till åren behöver för­bättringar göras inom flera om­råden i skolans lokaler och ute­miljö (skol­gård). Ett inriktningsbeslut om hur behovet av åtgärder ska lösas kommer hanteras politiskt och beslut fattas av kommunfullmäktige.

Nibbleskolan i Hhallstahammar

Nibbleskolan är en av kommunens största skolor med års­kurserna F-6, och det har varit en stor inflyttning av elever till skolan. En av skolans byggnader är ursprungligen byggd som en högstadieskola. Den delen behöver nu moderniseras och anpassas till den verksamhet som finns i dag. Då Nibbleskolan börjar bli till åren behöver förbättringar göras inom flera områden i skolans lokaler och skolgård.

Både personal och rektorer har upplevt problem med luft­kvalitén i inomhusluften i skolan. En utredning har nu genom­förts och visar bland annat att ventilationssystemet med dagens krav är underdimensionerat. Tekniska förvaltningen har satt in luftrenare i klassrummen vilket har förbättrat arbets­miljön för elever och personal. Utredningen visar att det finns viss mikrobiologisk påväxt i delar av byggnaden. Allt samman­taget visar att skolan har ett stort behov av renovering eller ombyggnad vilket nu ska hanteras politiskt.

Ärendet om Nibbleskolan kommer upp i tekniska nämnden och barn-och utbildningsnämnden i slutet av februari och i början av mars och man kommer då att ta ställning till om skolan ska renoveras eller om det ska byggas en ny skola. Därefter ska förslaget som nämnderna kommer fram till hanteras i kommunstyrelsen för att till sist behandlas av kommunfullmäktige som fattar beslut om inriktning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Ivemyr, antingen via kundcenter, telefonnummer 0220‑240 00 eller via e-post; kjell.ivemyr@hallstahammar.se.