Fler webbplatser
Samhällsplanering

Snart börjar Vattentornets tomter att fördelas

 I Kolbäck planeras det för ett nytt område med småhustomter intill vattentornet. Området kommer få namnet Kvarteret Vattentornet. Fördelningen av tomterna beräknas börja i mitten av maj 2020.

Karta över kvarteret Vattentornet i Kolbäck

Arbetet pågår med att färdigställa gator och cykelvägar i kvarteret Vattentornet och i slutet av maj kommer slutbesiktning av området och entreprenaden att ske.

I mitten av april är det beräknat att lantmäteriet ska vara klara med avstyckningen av de 29 småhustomterna och då kommer man att kunna se exakt area på tomterna.

Är du intresserad av en tomt på kvarteret Vattentornet så behöver du anmäla dig till tomtkön för att få ett könummer. När avstyckningen är klar kommer den som står i tomtkön få skicka in önskemål om tomt via en e-tjänst. Fördelningen av tomterna beräknas börja i mitten av maj 2020. Om flera sökande reserverat sig för samma tomt erbjuds, i första hand, tomten till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön.

I detaljplanen som är fastställd av kommunfullmäktige kan du läsa om vad som gäller för området.

Tomtpriset är 449 kronor per kvadratmeter. I priset ingår bygglov, grov- och finutsättning, lägeskontroll, nybyggnadskarta samt fiberanslutning. Kostnad för vatten och avlopp samt el tillkommer.


Nybyggd villa