Fler webbplatser
Samhällsplanering

I maj tas beslut om gestaltnings-programmet för Hallstahammars centrum

Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av Hallstahammars centrum. Utifrån alla synpunkter och idéer som kommit in in via medborgardialoger har först ett planprogram och sedan ett gestaltningsprogram tagits fram. Det är nu dags att ta beslut om gestaltningsprogrammet.

Detta har hänt

Den 25 september 2017 antog kommunfullmäktige planprogrammet för centrum och under 2018 har ett så kallat gestaltningsprogram tagits fram. Kommunen har haft en omfattande medborgardialog om centrums utveckling och sedan anlitat en extern konsult som tittat på de ytor som finns idag. Utifrån det som anges i planprogrammet har ett gestaltningsprogram gjorts som visar förslag på utformning av sådana saker som gator, gångstråk, torgytor, utsmyckning med mera i de centrala delarna av Hallstahammar. Allt detta finns beskrivet och illustrerat i gestaltningsprogrammet.

Nu är förslaget redo för beslut under maj månad

Då Hallstahammars centrum består av många mindre delar som ska hänga ihop till en helhet och att det finns många som är intresserade av den här frågan finns nu gestaltningsprogrammet att läsa här på vår webb innan beslutet tas vid kommunstyrelsens möte i maj.

Det som händer efter att beslutet har tagits är att tekniska förvaltningen under hösten 2019 påbörjar detaljutformningen av den första ombyggnadsetappen som är planerad att genomföras under 2020.

Kontaktpersoner:

Catarina Pettersson (s), kommunstyrelsens ordförande
E-post: catarina.pettersson@hallstahammar.se

Ulrika Johansson, projektledare, tekniska förvaltningen
E-post: ulrika.johansson@hallstahammar.se

Länkar: