Fler webbplatser
Samhällsplanering

Nu påbörjas markarbeten på kv. Fasanen

Som vi tidigare berättat så ska kvarteret Fasanen mellan Bondegatan i norr, Fasanvägen i öster, Trädgårdsgatan i söder och Bofinksvägen i väster exploateras för nya bostäder. NCC har nu fått entreprenadkontraktet och ska nu påbörja byggprojektet.

Vi bygger nu infrastruktur i form av VA-ledningar, fiber, el, fjärrvärme, gator, gång- och cykelvägar samt belysning. Det kommer att tillkomma två nya vägar, Sidensvansvägen och Rosenfinksvägen, i området och dessutom blir det ny beläggning, ny belysning som kompletteras med gång och cykelväg utmed de befintliga vägarna Fasanvägen och Bondegatan (se illustration längst ned på sidan). Detta arbete kommer att pågå mellan kl. 6.30 och 18.00 på vardagar under den närmaste tiden.

För dig som boende i området innebär detta följande:

  • Hus som angränsar till arbetsområdet kommer att besiktas innan vibrationsalstrande arbetsmoment sker, du som husägare kommer att kontaktas av en besiktningsman.
  • Bondegatan och delar av Fasanvägen kommer att vara avstängda för biltrafik under ca 6 veckor från och med nu.
  • Vattnet kommer ibland att stängas av tillfälligt under arbetet. Vi meddelar hushåll som påverkas av de planerade vattenavstängningar innan dessa sker. Avstängningen sker under dagtid. Det kan förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner gå ut med information innan.
  • Framkomligheten begränsas. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Bilar kan behöva parkeras utanför tomten om vårt arbete tillfälligt blockerar infarter.
  • Tänk på säkerheten vid avspärrade område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Vi vet att grävmaskiner är roliga att titta på så håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Arbetet förväntas vara färdigt vinter/tidig vår 2019

Vi gör vårat yttersta för att du som boende ska påverkas så lite som möjligt av arbetet men vi ber om överseende med de eventuella problem som arbetet orsakar.

Vi säljer småhustomter

Under vintern 2018/2019 kommer vi att släppa 13 stycken småhustomter på området. För mer information om dessa, kontakta markassistent ansvarig för försäljning av lediga tomter i Hallstahammars kommun.

För övriga frågor om kvarteret Fasanen kontakta projektledaren.