Fler webbplatser
Organisation och politik

Nya ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun

Den 13 juni antog Kommunfullmäktige nya ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun. Ordningsföreskrifterna ska nu fastställas av Länsstyrelsen i Västmanlands län. De nya ordningsföreskrifterna kompletterar bestämmelserna i Ordningslagen som gäller för alla kommuner i Sverige och syftar till att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats i kommunen


Kartbild över Hallstahammars centrum
Kartbild Kolbäcks centrum

Ordningsföreskrifterna och ordningslagen anger tillsammans ordningsregler för allmän plats. Dessa regler handlar bland annat om var förtäring av alkohol får ske, var hundar måste hållas kopplade, regler för affischering och krav på polistillstånd för användande av allmän plats.

Om du är hundägare kan det vara bra att veta i vilka områden du måste hålla din hund kopplad. Det ser du via kartorna här bredvid. Det finns även andra områden där du behöver ha din hund kopplad, som exempelvis exempelvis lekplatser och skolgårdar under skoltid.

Läs gärna de nya ordningsföreskrifterna här. Pdf, 137 kB.

Du hittar även information i ordningslagen.