Fler webbplatser
Organisation och politik

Nytt medborgarlöfte undertecknat

Den 22 januari undertecknades medborgarlöftet för 2024 av kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson och lokalpolisområdeschef Maria Bäck i samband med kommunstyrelsens sammanträde. Hela kommunstyrelsen ställer sig bakom löftet.

I Hallstahammar sker en nära samverkan mellan polis och kommun med fokus på att behålla och stärka den upplevda känslan av trygghet för alla kommunens invånare. Medborgarlöftet för 2024 kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Genomföra och utveckla medborgardialoger.
  • Öka medborgarnas känsla av trygghet
  • Identifiera barn och ungdomar i riskzonen samt förhindra kriminalitet och droger.
  • Utveckla arbetet med och strukturen kring en gemensam lägesbild och utifrån den genomföra förebyggande insatser

Vid tillfället berättade också kommunpolis Per Ersgård och Jenny Freed, brottsförebyggande strateg om hur arbetet sett ut under 2023 och konstaterade att 2023 var ett bra år ur brottsförebyggande sammanhang. Under året har ett antal insatser gjorts inom områden som såväl förebyggande verksamhet, insatser inom trafikövervakning och drogförebyggande. De fyra ungdomscoachernas insatser lyftes fram som en stor framgångsfaktor i det förebyggande arbetet.