Fler webbplatser
Organisation och politik

Mål och budget för 2024-2026 har fastställts av kommunfullmäktige

Den 19 juni fastställde kommunfullmäktige mål och budget för Hallstahammar under den närmaste treårsperioden 2024-2026. Mot bakgrund av det ekonomiska läget i Sverige som påverkar alla människor och organisationer, såväl kommuner som företag, så har även Hallstahammars kommun ett tufft ekonomiskt läge att förhålla sig till. Detta innebär att alla kommunens verksamheter behöver klara ett effektiviseringskrav på 2%.

Bild på sedlar

 

 

Totalt ca 23 miljoner behöver sparas genom sänkta kostnader, effektiviseringar och smarta lösningar som säkerställer att vi fortfarande kan erbjuda bästa möjliga kommunala service till våra medborgare.

Trots det svåra ekonomiska läget görs en hel del satsningar inför framtiden i den budget som nu har fastslagits. De prioriterade målområdena är utbildning, livskvalité, folkhälsa, miljö och kompetensförsörjning. Barn och unga har ett fortsatt stort fokus genom bland annat en fortsatt satsning på barn- och ungdomscoacher. För att främja folkhälsan prioriteras också en fortsatt satsning på cykelvägar.

Flera satsningar är långsiktiga, till exempel de som berör ett nytt äldreboende, nya skolor och förskolor och en idrottshall. En annan långsiktig satsning är EBUP som handlar om hur vi genom att arbeta med energibesparande underhållsprojekt på lång sikt både kan spara energi och kostnader i vårt fastighetsunderhåll.

Ett antal utredningsuppdrag har givits till verksamheterna för att säkerställa en fortsatt god kvalitet och ekonomi. Bland dessa kan nämnas en översyn av kollektivtrafiken och ett arbete kring fastigheter och investeringar.

Under sommaren och hösten kommer nämnder och förvaltningar att arbeta med vad effektiviseringskraven innebär för just deras verksamhet och vilka åtgärder som kommer vidtas.

Vill du veta mer om mål och budget, läs mer i Mål- och budget-dokumentet för 2024-2026. Pdf, 1 MB.