Fler webbplatser
Organisation och politik

Biståndsminister Matilda Ernkrans besökte kommunen

Onsdagen den 2 mars besökte biståndsminister Matilda Ernkrans Hallstahammars kommun. Besöket inleddes på äldre­boendet Strandgården i Kolbäck och avslutades på Jobbcentrum i Hallstahammar.

Bland annat fick ministern ta del av hur kommunen jobbat med att få bort delade turer inom äldreomsorgen och möta med­arbetare på Strandgården. På Jobbcentrum fick bistånds­ministern veta mer om utbildningen till vårdbiträde och språk­ombud, som kommunen erbjuder.

Deltog under besöket gjorde kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson och socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer.

Ministerbesök på Strandgårdens äldreboende, från vänster syns kommunalråd Catarina Pettersson, Amanda Levin, Lise-Lotte Daag, biståndsminister Matilda Ernkrans, Annika Öberg och socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer

Sveriges biståndsminister besökte Strandgårdens äldreboende och bjöds där på lunch och samtal om både världsläget med Ukraina i fokus samt hur man på Strandgården jobbar med att fasa bort delade turer. Från vänster syns kommunalråd Catarina Pettersson, Amanda Levin och Lise-Lotte Daag, medarbetare på Strandgården, biståndsminister Matilda Ernkrans, Annika Öberg, medarbetare på Strandgården samt socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer.

Från vänster; Annika Öberg, medarbetare på Strandgården, biståndsminister Matilda Ernkrans, Lise-Lotte Daag och Amanda Levin, medarbetare på Strandgården
Amanda Levin, Matilda Ernkrans, Annika Öberg, Catarina Pettersson och Lise-Lotte Daag
Ingvor Regnemer, Amanda Levin och Matilda Ernkrans. Med ryggen mot kameran Catarina Pettersson