Fler webbplatser
Organisation och politik

Samarbete är nyckeln för en attraktivare kommun

Vad gör en kommun attraktiv? Det är frågan som en strategigrupp bestående av tjänstepersoner från Hallstahammars kommun och företrädare för näringslivet arbetat på sedan hösten 2020. Nu har detta resulterat i ett förslag till attraktionsstrategi för platsen Hallstahammars kommun.

En strategi kan ju vid en första anblick se lite tråkig ut. Men den här skiljer sig lite från andra. Den handlar om att göra platsen Hallstahammars kommun som destination till en attraktivare plats att besöka och att bo på. Den ska också fungera som en nystart för samarbetet mellan kommunen och näringslivet. Tanken är alltså att alla som verkar här ska kunna använda strategin. I förlängningen är förhoppningen också att alla som bor i kommunen ska bli ännu stoltare över sin hemkommun. Enkelt uttryckt så ska vi som bor i kommunen veta om att det finns mycket att uppleva och visa upp för vänner och bekanta.

Kommunalrådet Catarina Pettersson (S) sitter med i styrgruppen för strategiarbetet och hon säger så här om varför det här arbetet behövde göras.
- Genom att sammanföra alla idéer, kompetenser och erfarenheter och väga dessa mot trender, marknads- och omvärldsanalyser så har vi enats om en färdväg för en ännu attraktivare kommun som vi alla står bakom. Jag tycker att resultatet har blivit väldigt bra.

Hans Strandlund (M) som också sitter i styrgruppen tycker att det här är en bra start.
- Det är ett positivt första steg men det är mycket arbete kvar. Det är viktigt att arbetet inte stannar vid fina ord på papper utan att det blir verkstad också. Men där är vi många som kan, bör och måste bidra.

Vision, mål och profil

Kanske låter “Det goda livet i storstadens närhet” bekant? Inte så konstigt. För fram till 2014 var det kommunens vision och slogan för att bli en attraktiv plats att bo och verka på. 2015 antogs en ny övergripande vision fram för kommunen men tanken på det goda livet har levt kvar och nu används den i attraktionsstrategin som ledstjärna. I strategin finns tre mål formulerade:

  • Att öka den turistiska omsättningen mer än riksgenomsnittet.
  • Att öka sysselsättningen inom besöksnäringen i paritet med den ökande omsättningen.
  • Att få fler företag inom besöksnäringen att etablera sig här.

Det har också tagits fram en profil för kommunen som besöksmål där närheten till upplevelser är centralt. Man ska känna att kommunen är full av upplevelser och är välkomnande plats, att det ska kännas enkelt att vara här som besökare och att man får ett omtänksamt bemötande.

Strategigruppen har även arbetat med att ta fram olika teman för produktutveckling inom olika områden som naturupplevelser, kulturupplevelser, att man ska lära sig något nytt, utveckling av evenemang och att man ska kunna lyssna till berättelsen om platsen. Strategigruppen har även fördjupat sig i frågor om marknadskommunikation, målgruppsanalys och värdskap.

Samarbete är centralt

En av de viktigaste frågorna är hur kommunen, näringslivet och civilsamhället ska samverka kring den här frågan. Att utveckla samarbetsformer och forum för detta har varit mycket viktigt. För ska man lyckas med en attraktionsstrategi för hela kommunen så krävs det att man får med så många som möjligt. Andreas Silfver är handelssamordnare i nätverket Vi i Hallsta och har suttit med i strategigruppen.
- Nu har vi har tagit fram den här gemensamma visionen, profilen med kärnvärden och position som visar vad vi vill stå för och uppfattas som. Vi har också pekat ut målgrupper och teman hittat de utvecklingsområden som vi ska fokusera på för att ta oss framåt. Att vi har tydliggjort våra olika roller och hur vi ska samverka är väldigt bra tycker jag. Det kommer att vara till stor hjälp för att kunna gå framåt tillsammans.

En attraktiv plats

Men vad är det då som gör en plats attraktiv? Tittar man runt om i Sverige inser man snart att de flesta kommuner i landet marknadsför sin fantastiska natur, närheten till vattnet och skogen. Hallstahammars kommun är inget undantag. Här är vi stolta över vår kanal som binder ihop kommunen, närheten till Mälaren i söder och skogarna i norr.

Så hur hittar man det som är unikt just här? En annan person som suttit med i strategigruppen är Jan Andersson från Destination Strömsholm, Han vill lyfta fram den unika historien som finns i våra vatten och i vår natur och människorna som bor och verkar här.
- Här finns ju en spännande berättelse som knyter ihop kanalen med skogen som spänner över minst 500 år. Den vill på ett bättre sätt synliggöra. Men vi vill också visa att i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm hittar man unika miljöer att upptäcka som besökare. Och allt detta ska knytas ihop av ett bra värdskap som vi alla i kommunen och besöksnäringen har ett gemensamt ansvar för.

En resa tillsammans

Attraktionsstrategin handlar mycket om att stärka varandra för att skapa en livskraftigare besöksnäring. Till exempel kan man titta på hur man kan paketera erbjudanden och hitta det gemensamma som gör alla starkare. Något som kommunens näringsutvecklare Mari Högkvist pekar på, är vikten av att samverka kring att marknadsföra kommunen som en destination med många olika erbjudanden.
- Det finns många små aktörer i kommunen som skulle tjäna på att jobba tillsammans med att erbjuda upplevelser och tjänster till besökare som kommer hit. Tillsammans blir vi starkare och det gynnar alla och en var. Arbetet med strategin har ju redan visat att vi kan arbeta tillsammans för en attraktivare kommun och jag är övertygad om att detta bara är början.

Det händer under hösten

Nu kommer attraktionsstrategin att beslutas av kommunfullmäktige tidigt i höst och sedan ska arbetet med att förverkliga den att ta sin början. Det kommer att ske via ett så kallat attraktionsråd där kommunen, näringslivet och föreningslivet möts för att skapa projekt och aktiviteter för en attraktivare kommun. Det kan handla om praktiska saker som att skylta ordentligt på olika platser, samordna olika satsningar runt om i kommunen eller hitta nya möjligheter tillsammans. En del idéer som funnits med i arbetet med strategin har redan omsatts i handling. Bland annat har några vandringsleder redan röjts upp och fler saker är på gång.

Attraktionsstrategin kan du läsa i sin helhet här på kommunens webbplats. Efter sommaren kommer arbetet med genomföra strategin att starta och vi kommer då att bjuda in till dialog för det fortsatta arbetet. Håll utkik. Vet du redan nu att du är intresserad av att vara med, kontakta Mari Högkvist via e-post på mari.hogkvist@hallstahammar.se så ser hon till att du får en inbjudan när vi drar i gång.