Fler webbplatser
Organisation och politik

Två nya förvaltningschefer tillträder 1 juli

Nu är rekryteringen av två nya förvaltningschefer till Hallstahammars kommun färdig. Båda heter Anna i förnamn och Landehag och Sundin i efternamn.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Från och med den 1 juli kommer Anna Landehag att bli ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Hon har varit tillförordnad chef sedan augusti 2020 och dessförinnan områdeschef för grundskolan i kommunen.

- Jag är mycket glad över förtroendet att få fortsätta med uppdraget som skolchef. Det är både spännande och utmanande att driva utvecklingen i barn-och utbildningsförvaltningen. Det finns så mycket kompetens, erfarenheter och god vilja i alla våra verksamheter som gör att jag känner mig trygg och mycket entusiastisk inför det fortsatta arbetet, säger Anna Landehag.

- I barn-och utbildningsförvaltningen arbetar vi för att alla barn och elever ska ges möjlighet att lyckas, att bli sitt bästa jag. Kunskapsresultaten ska höjas och fler elever ska ta gymnasie-examen. Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Arbetet börjar redan i förskolan och vi driver nu flera gemensamma frågor för förskola, grundskola och gymnasium såsom samverkan runt digitalisering, tidiga samordnande insatser och en gemensam barn-och elevhälsa, säger Anna Landehag

Socialförvaltningen

Anna Sundin kommer att tillträda som förvaltningschef den 1 juli som chef för socialförvaltningen. Hon har varit tillförordnad chef på den posten sedan september 2020. Anna har tidigare varit enhetschef för individ- och familjeomsorgen i kommunen.

— Det är med glädje och stolthet jag tackat ja till att fortsätta jobbet som förvaltningschef för socialförvaltningen. En förvaltning som genom sitt outtröttliga arbete och engagerade och kompetenta medarbetare varje dag gör en viktig skillnad för många av våra kommuninnevånare i Hallstahammar, säger Anna Sundin. Jag ser mycket fram emot att få fortsätta att arbeta med alla delar i förvaltningen och känner mig oerhört trygg med de kunniga områdeschefer som leder arbetet inom respektive område.

— Vi har utmaningar framför oss vad gäller såväl demografi som ekonomi men jag är övertygad om att vi kommer att kunna fortsätta ett bedriva det goda arbete vi gör idag genom den utveckling vi påbörjat och dagligen fortsätter att jobba med för att ge det bästa till de som behöver oss, fortsätter Anna Sundin.

Samverkan över förvaltningsgränserna

Samverkan är ett av nyckelorden för de nytillträdda förvaltningscheferna. Samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt även kultur-och fritidsförvaltningen är nödvändigt för att ge våra barn och unga i Hallstahammar de bästa förutsättningarna för att lyckas. Förvaltningarna har samverkat om bland annat projektet TSI, tidiga samordnande insatser och Vägar framåt. Samverkan ska genomsyra alla led i förvaltningarna, säger de båda nya förvaltningscheferna. Något som även kommunchef Carin Becker Åström håller med om.

— Jag ser det som en mycket lyckad rekrytering då vi ser att samverkan mellan förvaltningarna och kultur och fritid har ökat under sista åren och är ett måste för att våra barn och unga ska lyckas. Samverkan är också ett tydligt politiskt önskemål vi fått av både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som vi nu har goda förutsättningar att fortsätta med på bästa sätt. Jag önskar båda “Annorna” lycka till i sina nya roller, säger Carin Becker Åström.