Fler webbplatser
Organisation och politik

Nu är vi 16 400

Den 31 december 2020 hade Hallstahammars kommun en befolkning på 16 400 personer. Det är en ökning med 54 personer. Det är dock en lägre befolkningsökning än föregående år och det är en utveckling man även kan se nationellt och i länet.

Close-up Of Peoples Hand Showing Thumb Up Sign Over Black Backdrop

Folkökningen har minskat mellan åren 2019 - 2020 från 160 till 54 personer. Minskningen kan främst förklaras av två faktorer; en minskad inflyttning och en ökad utflyttning. Inflyttningen minskade både från andra kommuner i länet och från övriga län, även om inflyttningen från andra kommuner i länet fortfarande ligger relativt högt i jämförelse med några år bakåt i tiden.

En glad nyhet är att kommunen har ett positivt födelseöverskott, det vill säga att det föds fler än det dör. Det har bara hänt fyra gånger de senaste 20 åren.