Fler webbplatser
Organisation och politik

Hallstahammars kommun utreder chefer som blivit vaccinerade 

Det har kommit till kommunens kännedom att två chefer inom LSS-verksamheten har vaccinerat sig mot covid-19 genom att på något sätt gå förbi den nationella prioriteringsordningen. Detta är någonting kommunledningen ser med stort allvar på och därför har nu en utredning tillsatts för att ta reda på hur detta har gått till. De berörda medarbetarna är avstängda från sitt arbete under den tid som utredningen pågår.

Hallstahammars kommun följer den nationella prioriteringsordning för vaccineringen mot covid-19 som finns fastslagen av Folkhälsomyndigheten. Att medarbetare i kommunen som inte tillhör de prioriterade grupperna ändå nu har vaccinerat sig ser kommunen väldigt allvarligt på.

Vi måste nu utreda exakt vad som har hänt och därefter vidta lämpliga åtgärder. För oss är det naturligtvis oacceptabelt att någon i vår organisation går före eller förbi prioriteringsordningen för vaccinet. Vi ska i första hand arbeta för att skydda de mest utsatta i nuläget och ingenting annat, säger kommunchef Carin Becker Åström.

Utredningen kommer att genomföras skyndsamt och mer information kommer när den är slutförd.