Fler webbplatser
Organisation och politik

Extra julgåva till kommunens medarbetare

Som tack för arbetsinsatserna under ett mycket prövande år med coronapandemin har kommunstyrelsen beslutat att ge Hallstahammars kommuns medarbetare en extra julgåva som betalas ut med decemberlönen.

Kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun

- Vi vet att våra medarbetare har gjort en enorm arbetsinsats under pandemin och kommunstyrelsen vill på det här sättet visa vår stora tacksamhet för detta, säger Catarina Petterson (S) som är kommunstyrelsens ordförande. Vi kan inte nog understryka hur värdefulla våra medarbetare är. Och jag är mycket glad att vi tagit det här beslutet i en enig kommunstyrelse.

Den extra julgåvan kommer att betalas ut till medarbetare i Hallstahammars kommun som har varit i tjänst från mars till december 2020, oavsett anställningsform. Dessa kommer att få en gåva på 1500 kronor.

Medarbetare som arbetar inom verksamheter som är särskilt hårt utsatta får ett högre belopp 3000 kronor. Det gäller samtliga anställda inom äldreomsorg, LSS, skola- och grundsärskola och förskola.

Julgåvan betalas ut med decemberlönen och den omfattar tillsvidareanställda och vikarier, såväl månads- som timavlönade vikarier. När det gäller timavlönade vikarier så ska dessa ha varit anställda 40 procent eller mer i snitt under perioden för att få ta del av gratifikationen.

Gåvan finansieras med hjälp av överskottet i kommunens budget för 2020.

Beslutet om den extra julgåvan till medarbetarna togs av kommunstyrelsen vid ett extra möte den 9 december 2020.