Fler webbplatser
Organisation och politik

Nu är vi 16 346

Kommunen fortsätter att öka befolkningsmässigt. Den 31 december 2019 var vi 16 346 invånare.

Statistikmyndigheten SCB har nu sammanställt befolkningssiffrorna för riket. Och för Hallstahammars kommun så innebär det att vi har hälsat 160 nya invånare välkomna till kommunen under det senaste året.

För Västmanlands län blev ökningen 1 916 nya invånare och totalt bor det nu 275 845 personer i länet.