Fler webbplatser
Organisation och politik

Sommar­jobbande ung­domar skapar virtuella filmer för äldre

Under två sommarveckor deltar sex ungdomar i fjorton- till sextonårsåldern, med sverigefinskt påbrå, i ett projekt där de med VR-teknik ska ta med boende på äldreboendet Äppelparken på utflykter som får dem att minnas platser och aktiviteter i vår kommun.

Två sommarjobbande ungdomar som skapar VR-film

Sedan hösten 2018 har Hallstahammars kommun använt VR-teknik (virtuell verklighet) på äldreboendet Äppelparkens finska avdelning. Syftet har dels varit att de boende ska kunna besöka Finland virtuellt och på så sätt väcka minnen till liv. Syftet har också varit att kunna använda sig av virtuella spel för att träna styrka, smidighet och balans. Hallstahammars kommun var först i Sverige med att prova virtuella spel för rehabilitering av äldre som bor på äldeboende.

I samband med att VR-tekniken introducerades och började användas på Äppelparken framkom också önskemål från de boende om att få komma ut i samhället virtuellt. De önskade få se för dem kända platser samt att de skulle vilja vara med på aktiviteter som de finskspråkiga organisationerna anordnar.

Projekt som visar samarbete över generationer

Sommarjobbsprojektet har fått stöd från Hallstahammars finska förvaltningsområde och Svenska filminstitutet och ska hjälpa ungdomarna komma i kontakt med sitt kulturarv samtidigt som de blir äldre personers ögon ut i samhället när de filmar och skapar VR‑upplevelser.

Projektet är ett konkret exempel på generationsöverskridande samarbete där ungdomars kompetens och delaktighet kommer till nytta för målgruppen äldre, säger Marianne Kiiskilä, projektledare och samordnare för kommunens finska förvaltningsområde. 

Förstudie, filmning, bearbetning och filmvisning

De sex ungdomarna arbeter under sina två veckor först med att göra en förstudie där de tar reda på vilka platser och aktiviteter de äldre skulle vilja besöka virtuellt. Därefter filmar ungdomarna runt om i kommunen, exemplevis midsommarfirandet på Skantzen och kanotfärd på Strömsholms kanal. Parallellt med filmandet bearbetas materialet och sammanställs till virtuella kortfilmer. Avslutningsvis sker filmvisning där de boende på Äppelparken får ge sig ut på virtuella sommarutflykter.

Denna grupp av ungdomar kommer även att fungera som pilotgrupp för kommande utbildningar i VR-teknik för kommunens skolungdomar.

Glad senior provar VR