Fler webbplatser
Organisation och politik

Hallstahammars kommun är antagen till Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

Hallstahammars kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Hallstahammars kommun är en av dem vilket gläder kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S).

- Vi är jätteglada att vi nu blivit en del av projektet Glokala Sverige! Genom nätverket kommer vi att få ett bra stöd i det arbete vi bedriver med att arbeta in de Globala målen och Agenda 2030 i våra verksamheter. Att samarbeta med andra och att bygga nätverk är en oerhört viktig del i att utveckla en hållbar kommun och med hjälp av Glokala Sverige kan vi komma ännu längre i att utveckla det lokala engagemanget här hos oss i Hallstahammar, säger Catarina Pettersson.

Utbildningsinsatser och ökat engagemang

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.

Kontaktperson Hallstahammars kommun: Thomas Norrman, mijöstrateg, telefon 0220-241 68

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93

Läs mer om hur Hallstahammars kommuns arbete med de Globala målen på våra temasidor om vad vi gör inom respektive målområde.