Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Afrikansk svinpest – Den smittade zonen blir mindre och restriktioner tas bort i vissa delar

Den 30 november 2023 tog Jordbruksverket beslut om att minska den smittade zonen. Den består nu av ett kärnområde och ett ytterområde där olika restriktioner gäller.

Vildsvin med ungar

Det är viktigt att du fortfarande följer restriktionerna som gäller i respektive zon. För fullständig information om vad som gäller i respektive zon, samt karta över zonerna hänvisar vi till Jordbruksverkets webbplats:

Så här kan du hjälpa till att stoppa smitts­pridningen

Genom att följa nedanstående råd kan smittspridning förhindras.

  • Följ Jordbruksverkets restriktioner och vistas inte i förbjudna områden.
  • Släng inte matrester i naturen, kasta i stället ditt matavfall i soptunnor som vildsvin inte kommer åt. Viruset kan överleva länge i charkvaror och kött, så om virussmittade matrester hamnar i naturen kan sjukdomen spridas.
  • Om du hittar ett dött vildsvin i naturen – rapportera fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via https://rapporteravilt.sva.se/
  • Som grishållare ska du upprätthålla ett gott smittskydd och genast kontakta veterinär om du misstänker att dina grisar kan ha smittats och/eller om grisarna visar symtom som skulle kunna tyda på afrikansk svinpest.

Mer information