Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Frivilliga insatser för ukrainska flyktingar i Hallstahammar

Vi har sedan kriget i Ukraina bröt ut tagit emot ukrainska flyktingar till vår kommun. Mottagandet och den första hjälpen att installera sig ansvarar Migrations­verket för. Men sedan, när personerna ska börja bekanta sig med sin nya bostadsort, får många gånger frivilliga insatser ta vid. I Hallstahammar gör Svenska kyrkan, med hjälp att volon­tärer en stor insats. Och fler fri­villiga insatser behövs – du kan exempelvis skänka hygien­artiklar och andra för­bruknings­varor eller bidra med språk­kunskaper på det ny­startade språk­caféet.

Händer och armar målade i blått och gult, som tillsammans formar ett hjärta - symbol för stöttning av Ukraina

Till Hallstahammars kommun har det fram till månadsskiftet april-maj kommit drygt 30 ukrainska flyktingar. Knappt hälften har fått en lägenhet anvisad av Migrationsverket och lite drygt hälften har ordnat bostad på egen hand. De flesta som kommit hit är kvinnor och barn.

Fram till halvårsskiftet har kommunen meddelat Migrations­verket att det kommer finnas några ytterligare lägenheter till­gängliga. Detta innebär att vi kan förvänta oss att det kommer flytta hit fler ukrainska familjer under våren och för­sommaren.

Skänka vardagliga förnödenheter

Hallstahammar-Kolbäcks församling har tillsammans med frivilliga resurser ordnat en lokal i Equmenia­kyrkan där man samlar in exempelvis kläder, hygienprodukter, toalettpapper och rengöringsmedel. Tanken är att ukrainska flyktingar kan komma och hämta förnödenheter de behöver. Lokalen bemannas på tisdagar och torsdagar mellan klockan 17.00 och 19.00, av volontärer som både tar emot saker som skänks och lämnar ut saker till behövande.

Det är viktigt att det som skänks verkligen matchar det som för tillfället behövs! För att få veta vad som mer exakt efter­frågas kan den som vill gå med i Facebook-gruppen Hjälp till Ukrainska flyktingar i Hallstahammar. I gruppen får du både veta det aktuella behovet, men också lite mer information om vilka familjerna är som kommit till Hallsta­hammar, berättar Pernilla Olsson, diakon i Hallstahammar-Kolbäcks församling och den som från kyrkans sida samordnar mottagandet av de ukrainska flyktingarna.

Språkcafé ska introducera och öva vardagssvenska

Från och med onsdag den 4 maj håller Svenska kyrkan i ett språkcafé på S:t Larsgården, som riktar sig till nykomna ukrainare i Hallstahammar. På caféet träffas man regelbundet för att öva vardagssvenska. För närvarande planeras att hålla igång caféet varje onsdag mellan klockan 17.00 och 18.00, ända fram till december.

Om du vill bidra med din tid och ditt engagemang, har språkkunskaper i ukrainska eller ryska, eller kanske är pensionerad lärare – då är du varmt välkommen att höra av dig till diakon Pernilla Olsson, på direktnummer 0220‑465 16 eller till exepditionen på nummer 0220‑465 00. Det går även bra att e-posta pernilla.olsson2@svenskakyrkan.se.

Mer information om situationen i Ukraina och världs­läget