Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Vi måste alla hjälpas åt att hålla avstånd och följa myndigheternas rekommendationer. Från och med den 1 juli 2020 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska risken för spridning av covid-19.

Bord och stolar på en uteservering

Regeringens nya lagförslag innebär att den som driver ett serverings­ställe ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Nytt är också att kommunen, som hittills skött tillsynen, nu också vid behov får meddela de förelägganden och förbud som krävs för att lagen ska följas.

Tidigare har det varit regionens smittskyddsläkare som beslutat om det funnits anledning till en tillfällig stängning.

Det innebär alltså att bygg- och miljönämnden utför både inspektioner och fattar beslut om att serveringsställen måste vidta åtgärder eller stänga.

Lagen träder i kraft den 1 juli och upphör att gälla den 31 december 2020.

Ett antal krav måste upp­fyllas

De krav som ställs på serveringsställena för att se till att smitta undviks mellan sällskap handlar om utformning av lokaler, organisation och rutiner, till exempel:

  • Se till att det är minst 1,5 meter mellan sällskapen.
  • Gästerna måste äta och dricka sittande. Om gästen sitter vid baren gäller 1,5 meters avstånd även där.
  • Det ska finnas skriftlig information uppsatt om hur smitta ska undvikas.
  • Handsprit eller möjlighet till handtvätt ska finnas.
  • Verksamhetsansvarig ska ha en rutin för att utbilda sin personal i gällande lagstiftning.
  • Lokalen ska vara utformad så att trängsel undviks, till exempel vid toaletter, spelautomater, bufféer och dylikt
  • Verksamheten ska ha rutiner med till exempel könummer, golvmarkeringar och att en hovmästare styr placering, så att trängsel undviks.

Meddela oss om du upp­täcker trängsel på serverings­ställen

Våra lokala restauranger och caféer sköter mestadels detta med distansering på ett bra sätt – men ibland kan det behövas en extra påminnelse. Här kan du som restaurang- eller cafégäst vara till stor hjälp genom att meddela Hallstahammars bygg- och miljöförvaltning om du upplever trängsel när du besöker en restaurang eller ett café.