Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Distans­undervisning för gymnasie­skolor, komvux och sfi

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Hallstahammars kommun följer rekommendationen vilket innebär att all utbildning för eleverna som läser på komvux och sfi numera sker på distans.

Person som arbetar vid en bärbar dator

Myndigheternas rekommendation syftar till att bromsa spridningen av covid-19 i samhället.

Kommunal vuxen­utbildning och sfi

Den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandrare och svenska som andraspråk använder redan idag, som en del av undervisningen, digitala platt­formar. I och med myndig­heternas rekommendation kommer nu all undervisning ske på distans tills vidare.

Gymnasieutbildning

Då Hallstahammars kommun inte har någon egen kommunal gymnasieutbildning utan de flesta gymnasieelever går i skola i Västerås hänvisar vi till Västerås stads information vad gäller undervisningen för gymnasieelever.

Västerås stad skriver onsdag den 18 mars 2020 på sin webbplats:

Gymnasieelever kommer från och med onsdag den 18 mars få undervisning på distans. Det innebär att undervisningen kommer ske digitalt och inte i skolans lokaler.

För de gymnasieelever som går på fristående gymnasieskolor i andra kommuner finns informationen på respektive gymnasieskolas egen webbplats.

Gymnasiesärskolan

Då Hallstahammars kommun inte har någon egen kommunal gymnasiesärskola utan de flesta gymnasieelever går i skola i Västerås hänvisar vi till Västerås stads information vad gäller undervisningen för gymnasiets särskoleelever.

Västerås stad skriver på sin webbplats att gymnasiesärskolorna är öppna som vanligt.

Det kommunala aktivitets­ansvaret, KAA

Befattning: Studiekonsulent
Telefon: 0220-24792

Du kan även sms:a nummer 072‑595 35 09 eller skicka ett direktmeddelande på Instagram, sök på kaa_hallstahammar

Kommunens aktivitetsansvar för unga i gymnasieålder 16-20 år, som kallas KAA, och som innebär att kommunen ska hjälpa och stötta dig som inte går på gymnasiet, saknar gymnasieutbildning och inte heller har någon sysselsättning bedriver normalt sina aktiviteter i vuxenutbildningens lokaler på Industrigatan 1C. KAA uppmanar från och med nu även dig som tar del av KAA:s aktiviteter att i första hand hålla kontakten på distans – kontakta KAA:s studiekonsulent via telefon, mejl eller på Instagram.

Grundskola, grundsärskola och förskola – bedriver fort­farande under­visning och verk­samhet som vanligt

Hallstahammars kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Grundskolor, grundsärskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen om distansundervisning.

  • De kommunala förskolorna och skolorna i Hallstahammars kommun håller öppet som vanligt. Om ditt barn går på en fristående förskola får du vända dig direkt till den verksamheten för information.
  • Friska och symtomfria barn förväntas gå till förskola och skola som vanligt. Det gäller vare sig du nyligen varit utomlands eller inte.
  • Om ditt barn har sjukdomssymtom (och det gäller även lindriga symtom) ska barnet sjukanmälas och vara hemma från förskola och skola.
  • När barnet varit symtomfritt i två dagar kan hen gå tillbaka till förskola och skola.
  • Om barnet har sjukdomssymtom (främst luftvägssymtom som hosta, ont i halsen samt feber) och vistats i något av riskområdena för coronaspridning ska du kontakta sjukvården genom att ringa 1177. Observera att du ska inte åka med ditt barn till vårdcentralen eller sjukhuset. Detta för att förhindra att sprida eventuell smitta