Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Trygghetsrådet har haft sin första träff

Onsdagen den 24 april 2019 träffades det nybildade trygghetsrådet för första gången.

Lyssna, diskutera och lära känna varandra

Syftet med trygghetsrådet är att ge invånare möjlighet att diskutera och få insyn i hur kommunen och polisen arbetar med trygghetsfrågor och på det sättet öka trygghetskänslan för våra invånare. Syftet är också att öka kommunens och polisens kännedom om hur invånare i Hallstahammars kommun upplever sin situation med avseende på trygghet.

Deltagare på mötet var:

  • Fem stycken invånare som anmält intresse att vara med i rådet
  • Catarina Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd 
  • Anna Gunstad Bäckman (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
  • Carin Becker-Åström, kommunchef 
  • Lina Marklund, säkerhetssamordnare
  • Per Ersgård, kommunpolis

På dagordningen stod:

  • Presentation och lära känna varandra
  • Gemensam diskussion om formerna för rådet
  • Kommun och polis berättar hur man arbetar i samverkan och med övriga i samhället. En gemensam lägesbild och utmaningar framåt
  • Laget runt, alla får berätta hur man upplever Hallstahammar ur ett trygghetsperspektiv

Minnesanteckningar

Jag upplevde att vi hade många konstruktiva resonemang och en bra dialog. Det här bådar gott för framtiden, säger Lina Marklund, säkerhetssamordnare i Hallstahammars kommun.