Fler webbplatser
Företagare

Nya regler för livsmedelsföretag

Livsmedelsverket inför ny riskklassningsmodell 2024, vilket innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om för att följa de nya reglerna. De nya uppgifterna kommer kommunens livs­medels­inspektör att samla in vid de planerade kontrollerna under 2023.

Olika livsmedel

Enhetligt, effektivt, före­byggande och mer träffsäkert

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Förbered dig inför besök

De uppgifter som behövs för att göra nya riskklassningar kommer att samlas in i samband med ordinarie livs­medels­kontroll under 2023. De verksamheter som inte har någon planerad kontroll kommer bli kontaktade av miljöinspektör.

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  1. Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar, sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  2. Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  3. Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler, eller om din verksamhet är certifierad. (Detta kan påverka hur många kontroller som behöver göras.)
  4. Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Att lämna dina nya uppgifter är avgiftsfritt. Men det kan medföra en kostnad om ditt företag behöver klassas om.

Mer information

Du är välkommen att kontakta kommunens miljöinspektör om du har frågor. Vänd dig då till kundcenter, telefon 0220‑240 00 som leder dig vidare till rätt person.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer: