Fler webbplatser

Ny näringslivsstrategi för 2024-2028

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  2023 är sista året för nuvarande näringslivsstrategi som är antagen i Hallstahammars kommun och det är dags att arbeta fram en ny. Därför bjöd Hallstahammars kommun in till en workshop i samband med frukostmötet för näringslivet 2 mars och ett trettiotal intressenter deltog i de kreativa samtalen.

  Workshop för ny näringslivsstrategi
  Företagare diskuterar komptensförsörjning

  Bakgrund

  Kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun antog i december 2015 ”Vision 2025”. Samtliga nämnder och bolag har där efter satt upp mål för mandatperioden för att uppnå visionen till 2025. Hallstahammars kommun ska i samverkan med näringslivet nu arbeta fram en ny näringslivsstrategi för perioden.

  Workshop för ny näringslivsstrategi

  2 mars genomfördes därför en workshop i samband med frukostmötet för näringslivet. Inbjudan gick ut via kommunens företagsregister samt till utvalda kommuntjänstemän, politiker och övriga näringslivsintressenter.

  Workshopen behandlade ämnen så som företagsklimat, attraktionskraft, kompetensförsörjning, markberedskap och fysisk planering samt hållbarhet och tillgänglighet.

  Självklart var representanter från lokala näringslivet, kommunala tjänstemän och politiker på plats men även representanter från länet så som Region Västmanland, Svenskt Näringsliv och Almi Mälardalen.

  - Det var väldigt intressanta diskussioner vi hade om utmaningar och förslag till aktiviteter för att stödja den lokala kompetensförsörjningen med kopplingen till kommunens attraktivitet. Kompetensförsörjningsfrågor engagerar verkligen, och vi ser stora samverkansmöjligheter kopplat till det regionala kompetensförsörjningsarbetet och genomförandet av Västmanlands Kompetensplan, säger Emma Linnman, Utvecklingsledare inom kompetensförsörjning på Region Västmanland.

  Nästa steg

  Alla synpunkter och förslag dokumenterades från mötet och ska nu ses över under mars-april.


  Foto: Mikael Metzmaa, Här & Nu