Fler webbplatser

Region Västmanland satsar på att utbilda näringslivsutvecklare- och chefer inom hållbar utveckling

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Projekt omställning Västmanland syftar till att integrera hållbarhet i den regionala verksamheten och nyligen genomfördes en utbildning tillsammans med 2050 Consulting med näringslivsutvecklare- och chefer i Västmanland som målgrupp.

  Bakgrund

  Hösten 2020 gjorde Region Västmanland en behovskartläggning i kommunerna hur vi kan få in mer hållbarhetstänk i kommunernas strategiska och operativa arbete mot näringslivet. Det visade att man eftersökte mer kunskap kopplat till ex. Agenda 2030 som många kommuner redan har anammat och integrerat i sina befintliga målområden.

  Utbildning i hållbarhet för näringslivet

  Malin Forsgren och Rebecca Hovenberg från 2050 Consulting guidade oss engagerat genom bakgrunden till Agenda 2030, förklarade vilka riskfaktorer som ligger bakom och vilka EU-direktiv som styr Sverige i frågan. Man har bland annat skapat en mer tydlighet i vad som krävs för att få titulera sig som ett hållbart företag och satt ramar för standardisering av klimatbokslut- allt för att det ska bli mätbart och jämförbart.

  Hållbarhetsfrågor driver lönsamhet

  Framför allt tydliggjorde de vilka argument som talar för att bedriva ett långsiktigt hållbarhetsarbete - dvs vilka affärsmöjligheter det finns med hållbarhetsarbetet och cirkulär ekonomi. Hållbarhetsarbetet ger dels kostnadsbesparingar och riskminimering samt möjliga intäktsökningar när du kan addera mervärden av produkter, tjänster eller stärkt varumärke och image. Viktigt både vid försäljning och som attraktiv arbetsgivare.

  Hur börjar man då?

  Det viktigaste oavsett om du är ett litet, medelstort eller stort företag är att göra en nulägesanalys för att identifiera era största hållbarhetsrisker och skapa en långsiktig vision med delmål och koppling till Agenda2030. Det finns en hel del stöd att ta till hjälp för att göra en kartläggning - en del av dem helt kostnadsfria!

  Gör ditt företag redo för framtiden - gå från ord till handling!